Werkzame beroepsbevolking

Personen (15 tot 75 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben van één uur of meer per week. Bij het onderscheid naar huishoudenssituatie zijn werkenden die minder- of meerderjarig kind zijn buiten beschouwing gelaten. Alleen werkenden die deel uitmaken van een paar, eenouder zijn of alleenstaand zijn geselecteerd.