Producentenprijs kaas fors lager, consumentenprijs gestegen

© ANP
Vijf maanden na de Russische boycot ligt de producentenprijs van kaas op de binnenlandse markt 15 procent lager dan een jaar eerder. Deze prijsdaling op de exportmarkt is 10 procent. De consumentenprijs van kaas nam juist toe met bijna 6 procent. In augustus 2014 kondigde Rusland de boycot van bepaalde soorten voedingsmiddelen af. Hierdoor werd de export van onder andere kaas, vlees en verschillende soorten groente geraakt. De exportwaarde van kaas is goed voor 44 procent van de door Rusland geboycotte Nederlandse voedingsmiddelen. Voedselproducenten vreesden dat de afzetprijzen van hun producten door de boycot flink zouden dalen.

Boycot treft voedingsexport van half miljard euro

In 2013 exporteerde Nederland nog voor 233 miljoen euro kaas naar Rusland. Dit is bijna 7 procent van alle door Nederland geëxporteerde kaas. Kaas is hiermee het grootste geboycotte exportproduct voor Nederland en goed voor de helft van de totale waarde aan boycotgoederen.

Export van goederen naar Rusland, 2013

Export van goederen naar Rusland, 2013

2014: eerst hogere producentenprijzen en later prijsdaling

De producentenprijs van kaas is de eerste maanden van 2014 over de hele linie gestegen. Vooral de prijs die de kaasexporteurs voor hun kaas kregen nam flink toe. De stijging van de kaasprijs voor producenten vlakt elk kwartaal af tot het omslagpunt in het derde kwartaal. Op de binnenlandse markt lag vanaf september 2014 de kaasprijs lager dan een jaar eerder. De exportprijs volgde twee maanden later. De daling is voor een deel toe te schrijven aan de boycot van zuivel door Rusland. Maar ook de gestegen productie van zuivel in Nederland door het afschaffen van het EU quotum en een tegenvallende vraag uit Azië spelen een rol.
De producentenprijzen van kaas zijn in januari 2015 verder gedaald en lagen bijna 15 procent lager dan een jaar eerder. Dit is de grootste prijsdaling in tien jaar tijd. De consument betaalt begin 2015 juist bijna 6 procent meer voor zijn kaas dan in januari 2014. Deze tegenstelling valt deels te verklaren door langlopende contracten tussen voedselproducenten en supermarkten, wat de reactie van de consumentenprijs op de producentenprijs vertraagt.

Jaarmutatie producenten- en consumentenprijzen kaas, 2014-2015

Jaarmutatie producenten- en consumentenprijzen kaas, 2014-2015

Bron: StatLine

Producentenprijzen kaas

Consumentenprijzen kaas