Inflatie iets toegenomen

© ANP

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in februari uitgekomen op 0,1 procent. Dat is iets hoger dan in januari, toen de inflatie snel daalde naar 0,0 procent. Vooral de scherpe prijsdaling van autobrandstoffen zette in februari niet door. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), die gebruikt wordt voor het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, is gestegen naar -0,5 procent in februari. Dat is iets minder negatief dan de -0,7 procent gemeten in januari.

Aantrekkende prijzen aan de pomp verhogen inflatie

Vooral de prijzen aan de pomp verhoogden de inflatie. Vanaf juli vorig jaar daalden de prijzen vrijwel iedere maand, in februari zijn ze weer gestegen. Gemiddeld zijn de prijzen aan de pomp nog altijd ruim 11 procent lager dan een jaar eerder, maar de daling op jaarbasis in januari was groter. Dit had een verhogend effect op de inflatie.

Inflatie ook omhoog door prijsontwikkeling van voedingsmiddelen

Na de scherpe supermarktacties in januari liggen de prijzen van voedingsmiddelen in februari nu weer iets hoger dan in december. De acties in januari van dit jaar waren sterker dan in 2014. Dit had tijdelijk een verlagend effect op de inflatie dat nu is uitgewerkt.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak blijft gelijk

Omdat de prijsontwikkeling van voeding en energie een zeer grillig verloop kent en omdat de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf is in februari uitgekomen op 0,9 procent.

Inflatie in Nederland lager dan in de eurozone

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere landen. De prijsindexcijfers voor de Economische en Monetaire Unie en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP steeg van -0,7 procent in januari naar -0,5 procent in februari. Dit is lager dan de inflatie in de eurozone. Deze steeg in dezelfde maand naar -0,3 procent, 0,3 procentpunt hoger dan in januari.

De HICP houdt geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. Omdat de huurstijging in het afgelopen jaar vrij hoog was, komt de inflatie volgens de HICP op dit moment lager uit dan volgens de Nederlandse methode.

Technische toelichting (pdf)

Bron: StatLine