Aantal faillissementen van bedrijven verandert nauwelijks

© ANP

In februari 2015 zijn 470 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 7 minder dan in januari. Ten opzichte van februari 2014 lag het aantal faillissementen 139 lager (ofwel 23 procent).

Meer faillissementen in de financiële dienstverlening, minder in de handel

De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de financiële dienstverlening en in de handel, respectievelijk 94 en 90. In de handel is het aantal faillissementen met ruim een derde afgenomen, terwijl in de financiële dienstverlening het aantal faillissementen met ruim een kwart is toegenomen. In de bouw zijn 62 faillissementen uitgesproken in februari, dat is 41 procent meer dan in de voorgaande maand.

De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien behoren de bouw, verhuur en handel van onroerend goed, en vervoer en opslag tot de bedrijfstakken met de meeste faillissementen.

Dalende trend

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In februari kwam het driemaandsgemiddelde uit op 489. Een maand eerder was het gemiddelde 495. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen en ligt op het laagste niveau sinds september 2011.

Bron, StatLine:

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.