Omzet bouw neemt toe, meer woningbouw

De bouwsector kende in 2014 een positief vierde kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013 nam de omzet met ruim 3 procent toe. Over heel 2014 steeg de omzet met  ruim 1 procent.  Ondanks deze groei  ligt het omzetniveau nog bijna 20 procent onder de recordomzet van 2008. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Meer woningbouw

Bouwbedrijven die actief zijn in de woningbouw boekten meer omzet omdat er aan meer woningen gewerkt wordt. De investeringen in nieuwbouwwoningen groeiden in het vierde kwartaal met 11 procent. Zo’n sterkte toename is in bijna tien jaar niet voorgekomen. Hoewel er aan het eind van 2014 aan meer woningen wordt gewerkt, was het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in het vierde kwartaal van 2014 nog wel lager dan een jaar eerder.

Vooruitzichten woningbouw al langer positief

In het lange traject dat aan daadwerkelijke bouwactiviteiten vooraf gaat, zijn al langer positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo stijgt bij architecten de waarde van nieuwe ontwerpopdrachten voor woningen al  sinds het derde kwartaal van 2013. Ook het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een vergunning is verleend, neemt al sinds het eerste kwartaal van 2014 sterk toe. In heel 2014 werd er voor bijna 40 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, 50 procent meer dan in 2013.

Bron:
Kwartaalmonitor bouw, 2014-IV

Meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen, vooral voor marktsector, woningcorporaties blijven achter