Grootste stijging uitzenduren in ruim vier jaar

© ANP

In het vierde kwartaal van 2014 steeg het aantal uitzenduren met 2,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de grootste stijging in ruim vier jaar. Net als in het derde kwartaal zijn zowel de uren in langlopende als kortlopende contracten gestegen. Voor heel 2014 geldt dat het aantal uitzenduren 6,6 procent hoger lag dan in 2013.

 

 
 

 

Opnieuw meer vraag naar kortlopende uitzendcontracten

In het vierde kwartaal steeg het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling met 3,7 procent. Deze vorm van uitzendwerk neemt al drie jaar toe, wat in lijn is met de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Werkgevers willen flexibeler zijn in het aannemen en afstoten van personeel en geven werknemers steeds vaker een langlopend uitzendcontract in plaats van een vaste aanstelling.

Het aantal uren in kortlopende contracten steeg ook, namelijk met 1,4 procent. Dit was voor het tweede kwartaal op rij. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt.

Vergeleken met 2013 steeg zowel het totaal aantal uitzenduren als de omzet van de uitzendbranche aanzienlijk. Het aantal uren steeg met 6,6 procent en de omzet met 5,5 procent.

Ondernemers in de uitzendbranche optimistisch over 2015

Ondernemers in de uitzendbranche zijn optimistisch gestemd over de omzet en de eigen personeelssterkte in 2015. Per saldo verwacht ruim 22 procent meer personeel in te kunnen zetten in het lopende jaar. Dat is fors meer dan aan het eind van 2013. Het saldo dat een toename van de omzet verwacht in 2015 komt uit op 30 procent. Dat is nagenoeg gelijk aan het saldo van een jaar eerder.

 
 

 
Herstel arbeidsmarkt zet door

Vrijdag 13 februari maakte het CBS bekend dat de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2014 verder is gestegen. Er kwamen ten opzichte van een kwartaal eerder 42 duizend banen bij. Dit is de grootste toename in 3,5 jaar. Er waren vooral meer banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Ook het aantal vacatures groeide opnieuw, met 6 duizend. Ondanks de banengroei is de werkloosheid in het vierde kwartaal niet gedaald. Dit komt doordat meer mensen zich aanboden op de arbeidsmarkt. Afgelopen donderdag, 26 februari, meldde het CBS dat de werkloosheid in januari 2015 licht toegenomen is.

Bron: StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.