Woonbranche veert op in tweede helft 2014

Sinds juli vorig jaar stijgen de omzetten weer in de woonbranche. Vanaf het uitbreken van de financieel-economische crisis in 2008 tot midden 2014 daalden de verkopen nagenoeg onafgebroken. In 2013 lag de omzet zelfs bijna 30 procent onder het niveau van het topjaar 2007.  Herstel van de woningmarkt vormt waarschijnlijk de belangrijkste impuls voor de trendbreuk in de omzetontwikkeling van de woonbranche. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Omzet maakt pas op de plaats in 2014

Over heel 2014 lag de omzet van verkopers van meubels, vloerbedekking en verlichting ongeveer op het niveau van 2013. De positieve omzetontwikkeling in het tweede halfjaar woog op tegen de bijna 3 procent omzetkrimp in het eerste halfjaar. In de woonbranche zijn ruim 4 700 bedrijven actief, die met ongeveer 35 duizend werkzame personen jaarlijks ongeveer 5 miljard euro netto-omzet realiseren.

Woningmarkt loopt kwartaal voor op woonbranche

Het herstel van de woningmarkt loopt een kwartaal voor op het omzetherstel in de woonbranche. In het tweede kwartaal van 2014 stegen zowel de prijzen als het aantal verkochte bestaande koopwoningen voor het eerst na een langdurige aanhoudende daling. In het derde kwartaal  begon de omzetstijging in de woonbranche. Over heel 2014 werden bijna 40 procent meer bestaande koopwoningen verkocht en stegen de prijzen met 0,9 procent. Het aantal verhuisde personen steeg in 2014 met 7 procent.