Consumenten besteden iets meer, vertrouwen verandert nauwelijks

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte

Consumenten hebben in december 0,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in december 2013. Dit is de derde maand op rij met een lichte stijging, meldt het CBS vandaag. De groei in december werd gedrukt door de lagere bestedingen aan auto’s. Het vertrouwen van consumenten is in februari nauwelijks veranderd ten opzichte van januari.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Minder besteed aan auto’s, meer aan gas en diensten

De uitgaven aan duurzame goederen krompen in december met 1,8 procent. In oktober en november waren de bestedingen aan duurzame goederen hoger dan een jaar eerder. De krimp in december komt doordat consumenten veel minder hebben uitgegeven aan auto’s dan in december 2013. Toen kochten consumenten juist veel auto’s, wat samenviel met het aflopen van belastingvoordelen op auto’s per 1 januari 2014.

Aan fietsen gaven consumenten daarentegen in december aanzienlijk meer uit dan een jaar eerder. Dat hangt samen met de eindejaarsrun op de voordelige fiets van de zaak.

Consumenten besteedden 0,6 procent meer aan voedings- en genotmiddelen dan een jaar eerder. De bestedingen aan overige goederen waren 1,5 procent hoger. Dat komt doordat consumenten meer gas hebben gebruikt. Ten slotte gaven ze 0,9 procent meer uit aan diensten, die ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uitmaken. Het gaat onder meer om het betalen van de huur, reizen met bus of trein, bezoek aan restaurant of kapper, en kosten voor telefoon en verzekeringen.

 

 
Omstandigheden voor consumptie in februari verbeterd

Volgens de Consumptieradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens in februari beter dan in januari. Zo verbeterde de stemming van de ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid aanzienlijk. Ook was de beurswaarde hoger dan een jaar eerder. De consumenten waren daarentegen een stuk negatiever over de toekomstige werkloosheid. De consumptieradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse consumptie gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Vertrouwen consument verandert nauwelijks

De stemming onder consumenten is in februari 2015 nauwelijks veranderd ten opzichte van januari. Het consumentenvertrouwen komt in februari uit op -7. In januari was dat -6. Het oordeel van consumenten over de economie is iets negatiever, de koopbereidheid verandert niet.

Met -7 ligt het consumentenvertrouwen in februari boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Oordeel over economie verslechtert, koopbereidheid verandert niet

De deelindicator Economisch klimaat komt uit op -5, tegen -2 in januari. De verslechtering komt doordat consumenten negatiever oordelen over de toekomstige economische situatie. De koopbereidheid verandert van januari op februari niet. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op -9.

Samenstelling consumentenvertrouwen

schema consumentenvertrouwen

Vandaag publiceert het CBS ook over de investeringen in vaste activa.

Bron: StatLine

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.