Verwacht

De gegevens in dit artikel komen uit het Onderzoek Gezinsvorming 2013/Gender and Generations Survey van het CBS/NIDI. Dit onderzoek heeft als doel informatie te verzamelen over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. Deze informatie vormt een aanvulling op de uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) afgeleide bevolkingsstatistieken. Voor dit artikel zijn de antwoorden van bijna 2 500 mannen en vrouwen van 18 tot 43 jaar gebruikt op vragen die gaan over het krijgen van kinderen en de mogelijke gevolgen die mensen daarvan verwachten.