Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen

Vanaf 2016 wordt in de consumentenprijsindex (CPI) en in de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) een meer gedetailleerde classificatie van goederen en diensten gebruikt. Op hetzelfde moment wordt ook het referentiejaar aangepast naar 2015=100. De eerste uitkomsten volgens de nieuwe reeks worden gepubliceerd op 11 februari 2016. De nieuwe classificatie geeft niet alleen meer details, maar sluit ook beter aan bij actuele ontwikkelingen op de consumentenmarkt. Een voorbeeld hiervan is de verdeling van telefoon- en internetdiensten naar vaste telefonie, mobiele telefonie, internetdiensten en bundels voor telefoon- en internetdiensten.

De CPI zal vanaf 2016 meer aansluiten bij de Europese definitie. Niet alleen door het gebruik van dezelfde classificatie, maar ook doordat enkele andere verschillen tussen de Nederlandse CPI en de HICP worden weggenomen. De doorgevoerde veranderingen hebben een zeer beperkte invloed op de gemiddelde prijsontwikkeling van het totale pakket in de CPI. Voor de meeste gebruikers van de consumentenprijsindex verandert er weinig. De meest zichtbare verandering is een verschuiving van het referentiejaar van de index van 2006=100 naar 2015=100. Vanaf 2016 kan de nieuwe reeks gebruikt worden voor indexeringsdoeleinden zoals huuraanpassingen.

Meer informatie kunt u hier lezen.