Sterfte in ziekenhuizen gedaald in 2007-2012

De sterfte onder ziekenhuispatiënten is afgenomen in de periode 2007-2012. Dit blijkt uit een tijdreeks van de totale sterfte in 61 ziekenhuizen, waarbij rekening is gehouden met veranderingen in de omvang en kenmerken van de patiëntenpopulatie. In 2013 publiceerde het CBS een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over deze tijdreeks, maar dan over de periode 2005-2010.

De voortgaande daling van de sterfte in ziekenhuizen kan te maken hebben met verbetering van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg, maar kan ook liggen aan andere factoren. De sterfte in het ziekenhuis kan bijvoorbeeld ook dalen als terminale patiënten in toenemende mate buiten het ziekenhuis (bijvoorbeeld in een hospice) overlijden. Verder zijn ziekenhuizen zich vanaf 2010 gaan toeleggen op meer volledige registratie van zorgzwaarte (bijkomende ziekten) bij ziekenhuispatiënten. Hierdoor kan de gemeten daling van de sterfte enigszins vertekend zijn. Verder onderzoek is nodig om te achterhalen welke factoren de dalende sterfte in ziekenhuizen verklaren, en in welke mate.

Het CBS heeft de uitkomsten over 2007-2012 in opdracht van het RIVM samengesteld, en zij hebben deze cijfers gebruikt in hun publicatie Zorgbalans 2014 (pagina 154).

Maatwerktabel met tijdreeks van gestandaardiseerde sterfte in ziekenhuizen, 2007-2012 (xls)