Nederland haalt 2,8 miljard rozen uit Afrika

© ©Mark van der Zouw/Hollandse Hoogte

Afrika levert 85 procent van de geïmporteerde rozen. Kenia en Ethiopië zijn de belangrijkste leveranciers. Dit komt vooral doordat Nederlandse rozentelers hun bedrijven naar deze landen hebben verplaatst. De importprijs van een Afrikaanse roos was 10 eurocent in 2013. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Invoer rozen uit Afrika

Invoer rozen uit Afrika

Kenia levert ruim de helft van alle rozen

Door de lage lonen, het gunstige klimaat en de goede verbindingen is vooral Kenia uitgegroeid tot de grootste rozenproducent. Het land is nog steeds met afstand de grootste rozenleverancier, maar hun aandeel in de totale  Nederlandse rozenimport neemt wel af. Was het aandeel in 2010 nog bijna twee derde, 3 jaar later ligt het aandeel op 57 procent. In 2013 kwamen 1,9 miljard rozen uit Kenia met een importwaarde van ruim 200 miljoen euro.  In totaal importeerde ons land 3,3 miljard rozen tegen een waarde van 384 miljoen euro. Hiermee worden op een doorsnee dag zo’n 9 miljoen rozen ingevoerd.

Nederlandse export van rozen

Nederlandse export van rozen

Dagelijks gaan 9,1 miljoen rozen naar het buitenland

Een groot deel van de geïmporteerde rozen wordt via de bloemenveiling in Aalsmeer verkocht naar het Europese achterland. In totaal exporteerde Nederland in 2013 ruim 3,3 miljard rozen voor ruim 1 miljard euro. Dit zijn 9,1 miljoen rozen per dag. Sinds 2010 worden er weer meer rozen geëxporteerd dan geïmporteerd. Duitsland is de grootste afnemer met een aandeel van bijna 40 procent, gevolgd door Frankrijk (aandeel 16 procent) en het Verenigd Koninkrijk (aandeel 11 procent). De exportprijs van een roos bedroeg 30 eurocent in 2013.

Aantal Nederlandse rozentelers blijft afnemen

In 2000 telde Nederland 765 bedrijven met rozenteelt. Inmiddels is dit aantal afgenomen tot 142 in 2014. Dit zijn er 29 minder dan in 2013. Daarnaast nam ook het rozenareaal flink af van 932 hectare in 2000 tot 311 hectare in 2014. In vergelijking met 2013 is dit 73 hectare minder. De oppervlakte per teler steeg in de genoemde periode  van 1,2 naar 2,2 hectare, met als kanttekening dat sinds 2010 de oppervlakte per teler nauwelijks gewijzigd is.

De rozenteelt speelt zich voor bijna twee derde  af in Zuid-Holland. In de top-6  van de rozenteelt staan de gemeenten Westland, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas en Midden-Delfland. Deze Zuid-Hollandse gemeenten nemen samen 55 procent van de oppervlakte rozen voor hun rekening. De rest van Zuid-Holland voegt daar nog eens 8 procent aan toe.

Percentage landbouwgrond voor rozenteelt, 2014

Percentage landbouwgrond voor rozenteelt, 2014

Bronnen: