Emigratieplannen

De gegevens in dit artikel komen uit het Onderzoek Gezinsvorming 2013/Gender and Generations Survey van het CBS/NIDI. Aan ruim 6,5 duizend 18- tot 63-jarige autochtonen is gevraagd of zij plannen hebben om voor 8 maanden of meer naar het buitenland te verhuizen.

Aan degenen die zulke plannen hebben is gevraagd waarom zij naar het buitenland willen verhuizen. In 2013 zijn deze redenen eerst stuk voor stuk aan de respondent voorgelegd. Wanneer daar meerdere redenen voor waren, werd gevraagd naar de belangrijkste. In 2008 werd direct naar de belangrijkste reden gevraagd.
Tot slot is gevraagd of respondenten van plan zijn om daarna weer in Nederland te komen wonen.

Onder autochtonen worden personen verstaan van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.