Vertrouwen producenten neemt wat af

© ANP

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in januari 2015 wat afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,4 naar 2,8. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. De lichte verslechtering van het producentenvertrouwen in januari komt doordat ondernemers minder positief waren over de toekomstige productie.

Sinds oktober 2012 is de trend van het producentenvertrouwen positief. In januari 2015 ligt het vertrouwen van de industriële producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). 

Ondernemers iets minder positief over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in januari iets minder positief over de productie in de komende drie maanden. Daarentegen waren ze positiever over hun orderportefeuille en hun voorraden gereed product. Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief.

De ondernemers die hun productie de komende drie maanden zien toenemen blijven in de meerderheid op het aantal dat verwacht dat de productie de komende drie maanden afneemt.  Ook het aantal ondernemers dat de orderpositie te groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Verder is het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen, groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Iets meer productie en grotere voorraden dan jaar eerder

Begin deze maand publiceerde het CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in november 0,6 procent hoger was dan in november 2013. Verder hadden ondernemers in de industrie 2,8 procent meer voorraad gereed product dan in november 2013. Hun voorraden eindproduct zijn ruim een half jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder.

Bezettingsgraad industrie verandert nauwelijks

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is in het eerste  kwartaal van 2015 uitgekomen op 80,4 procent. Een kwartaal eerder was dat 80,3 procent. De bezettingsgraad is sinds het derde kwartaal van 2013 bijna onafgebroken toegenomen.

StatLine-tabellen:

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.