Nederland voldoet vanaf nu aan de nieuwste IMF-standaarden op statistiekgebied

Nederland voldoet met ingang van vandaag als één van de eerste landen ter wereld officieel aan de nieuwe, hoogste standaarden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor het opstellen en publiceren van economische en financiële statistieken. In nauwe samenwerking hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandsche Bank (DNB) dit de afgelopen periode mogelijk gemaakt. De nieuwe standaarden richten zich vooral op het inzichtelijk maken van eventuele financiële en macro-economische risico’s van landen. Voor (internationale) gebruikers van Nederlandse statistieken bieden de standaarden beter geclusterde en gedocumenteerde informatie die internationale vergelijking en analyses gemakkelijker en transparanter maakt.

Nederland behoort tot de eerste groep van negen landen die eind vorig jaar officieel aankondigde om per begin-2015 aan deze zogenaamde Special Data Dissemination Standard (SDDS) Plus te gaan voldoen, samen met landen als de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk. Het IMF heeft de nieuwe standaard in 2012 vastgesteld om beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de financiële sector, grensoverschrijdende financiële verwevenheden en kwetsbaarheden van economieën voor schokken. Vooral landen met belangrijke financiële sectoren worden aangemoedigd om deel te nemen. Hiermee committeren zij zich aan strenge voorschriften ten aanzien van transparantie, kwaliteit, internationale vergelijkbaarheid en tijdigheid van hun statistieken.

De volledig herziene National Summary Data Page van Nederland bevat links naar alle Nederlandse SDDS en SDDS Plus data, inclusief verbeterde download¬mogelijkheden en uitgebreide beschrijvingen van gehanteerde bronnen en methoden. De verschillende gepresenteerde statistieken worden allen opgesteld door het CBS en DNB.

Voor meer informatie over de toetreding van Nederland tot SDDS Plus en achtergrond bij de lancering van dit initiatief, zie ook het persbericht dat het IMF vandaag heeft gepubliceerd.