Werkloosheidspercentage

De werkloze beroepsbevolking als percentage van de beroepsbevolking (nationaal).