Arbeidsgehandicapten

De gegevens over arbeidsgehandicapten zijn ontleend aan de Enquête beroepsbevolking (EBB). In deze enquête krijgen alle personen van 15 tot 65 jaar de vraag of zij een langdurige ziekte, aandoening of handicap hebben.
Degenen die bevestigend antwoorden, krijgen een vervolgvraag voorgelegd om te bepalen om wat voor aandoening(en) het gaat. Vervolgens krijgen zij de vraag of de langdurige aandoening een belemmering vormt bij het uitvoeren of verkrijgen van betaald werk. Degenen die hierop ‘ja’ antwoorden, zijn getypeerd als arbeidsgehandicapten.