Bestaande koopwoningen in 2014 duurder

© ANP

Bestaande koopwoningen waren in december 2,0 procent duurder dan in december 2013. Al negen maanden zijn de prijzen van koopwoningen onafgebroken hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Met het decembercijfer is ook het gemiddeld prijsniveau van 2014 bekend. Dat niveau was 0,9 procent hoger dan in 2013. Voor het eerst sinds de crisis is het gemiddelde prijsniveau van een jaar weer hoger dan dat van het jaar ervoor.

 
 

Prijzen ruim 3 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in december 2014 ongeveer even hoog als in mei 2003. De prijzen zijn de laatste 6 maanden van 2014 vrij stabiel, maar wel hoger dan een jaar geleden. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, is het prijsniveau 19 procent lager. Vergeleken met het dal in juni 2013 liggen de prijzen 3,1 procent hoger.

 
 

Verkopen koopwoningen trekken sterk aan

Het Kadaster bracht afgelopen maandag al naar buiten dat het in december 25 265 verkochte woningen registreerde. Dat is een stijging van 63,4 procent ten opzichte van december 2013. In 2014 zijn 153 511 woningen van eigenaar gewisseld. Dat is een stijging van 39,4 procent ten opzichte van 2013.

Prijzen bestaande koopwoningen in 2014 gemiddeld 0,9 hoger dan in 2013

Bestaande koopwoningen waren in 2014 gemiddeld 0,9 procent duurder dan in het voorgaande jaar. In 2013 waren de bestaande koopwoningen nog gemiddeld 6,6 procent goedkoper dan in het jaar ervoor.  De prijsstijging in 2014 is de eerste na 2008. Toen lagen de prijzen 3,0 procent hoger dan een jaar eerder.

 
 

Grootste prijsstijging in Noord-Holland

Bestaande koopwoningen kostten vorig jaar in iets meer dan de helft van de provincies meer dan in 2013. In Noord-Holland hadden kopers met de grootste prijsstijging te maken, namelijk 2,7 procent. Dat komt vooral door Amsterdam. Daar lagen de prijzen 5,1 procent hoger dan in 2013. Kopers in Friesland waren goedkoper  uit. In deze provincie werd de grootste prijsdaling gemeten. 

 
 

Vrijstaande woningen goedkoper, andere woningtypen duurder

In 2014 zijn bijna alle woningtypen duurder geworden. Alleen vrijstaande woningen waren gemiddeld goedkoper dan in 2013. De prijsdaling van vrijstaande woningen bedraagt gemiddeld 0,3 procent. De prijsstijging van appartementen en tussenwoningen was het grootst met ruim 1,5 procent.

De animatie huizenmarkt in beeld toont de regionale ontwikkeling van de verkoopprijzen per kwartaal en transacties van bestaande koopwoningen.

StatLine-tabellen:

Vorige week publiceerde de NVM ook cijfers over transacties en prijzen. De uitkomsten van het CBS en NVM hoeven niet geheel overeen te komen. Dit heeft verschillende oorzaken. De cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de voorlopige contracten van door NVM makelaars verkochte woningen. De Prijsindex Bestaande Koopwoningen van het CBS en het Kadaster meet de ontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maakt gebruik van de akten die bij het Kadaster worden geregistreerd. Daarbij wordt er bij de berekening van de PBK gecorrigeerd voor kwaliteitsverschillen aan de hand van een internationaal geaccepteerde methode.