export groeit gestaag verder

© ANP

Het volume van de export van goederen was in november 4,8 procent groter dan in november 2013. Een maand eerder bedroeg de stijging van de export 5,1 procent. Vooral de export van transportmiddelen, landbouwproducten, metaal, machines en apparaten groeide in november. De wederuitvoer was opnieuw hoger dan een jaar eerder, maar de uitvoer van Nederlands product groeide niet of nauwelijks. Dit meldt CBS vandaag. Het volume van de import was in november 7,9 procent groter dan een jaar eerder. In oktober groeide de import van goederen met 5,3 procent.

Meer export van transportmiddelen, metaal, landbouwproducten, machines en apparaten

De wederuitvoer was in november opnieuw hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van Nederlands product groeide echter niet of nauwelijks.

Vooral de export van transportmiddelen (zoals personenauto’s), landbouwproducten, metaal, machines en apparaten groeide. Ook de voedingsmiddelenindustrie exporteerde iets meer. De export van aardolieproducten was daarentegen opnieuw lager dan een jaar eerder.
Afgelopen vrijdag publiceerde het CBS dat de Nederlandse industrie in november 2014 iets meer produceerde dan een jaar eerder. Vooral de productie van de transportmiddelen-, de voedingsmiddelen- en elektrische apparatenindustrie groeide. 

Omstandigheden voor export in januari 2015 per saldo gelijk gebleven

De omstandigheden voor de export in januari 2015 zijn volgens de Exportradar van het CBS per saldo hetzelfde als in december. Nederlandse ondernemers in de industrie waren een stuk minder negatief over hun buitenlandse orders dan een maand eerder. Daartegenover staat dat de meest recente productiecijfers van de Duitse industrie aanzienlijk slechter waren. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

StatLine: Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De volumemaandcijfers over de internationale handel in goederen sluiten aan bij de nieuwe concepten en definities van de nationale rekeningen. Bij de nieuwe richtlijnen staat het eigendomscriterium centraal. Voor de in-of uitvoer is het niet langer van belang of de goederen de Nederlandse grens fysiek passeren; het gaat erom dat er een eigendomsoverdracht plaatsvindt tussen een Nederlandse ingezetene en een niet-ingezeten eenheid. Voor meer informatie zie het artikel De in- en uitvoercijfers van het CBS.