Een vijfde minder bedrijven failliet verklaard in 2014

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Roel Burgler

In december 2014 zijn 520 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 32 meer dan in november. De stijging is volledig toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in december. Met het decembercijfer is ook het totaalcijfer voor 2014 bekend. In 2014 is voor 6 645 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) een faillissement uitgesproken. Dat is bijna 21 procent minder dan in 2013. Toen ging een recordaantal van 8 376 bedrijven failliet.

Dalende trend faillissementen sinds tweede helft 2013

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Hierdoor kan het aantal faillissementen van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

In december kwam het driemaandsgemiddelde uit op 515. Dat is ongeveer even hoog als in de vorige twee maanden. Het gemiddelde is na een piek medio 2013 fors afgenomen en ligt de laatste maanden op het laagste niveau sinds drie jaar.

Aanzienlijk minder faillissementen in 2014

Van de 360 duizend bedrijven (excl. eenmanszaken) die in 2014 actief waren in Nederland werden er dat jaar 6 645 failliet verklaard. Dat is bijna 21 procent minder dan in 2013. In vergelijking met 2008, het laatste jaar voor de financiële crisis, ligt het aantal faillissementen van bedrijven nog wel 73 procent hoger.
 
Het aantal faillissementen voor eenmanszaken daalde van 1 055 naar 975, ofwel een daling van 8 procent. Ten slotte zijn 2 035 particulieren failliet gegaan in 2014. Dat is een derde minder dan in 2013. Het totaal aantal faillissementen van bedrijven, eenmanszaken en personen komt daarmee in 2014 uit op 9 655.

Scherpe afname aantal faillissementen in de bouw

De meeste faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) zijn uitgesproken in de handel, namelijk 1 415 (waaronder groothandel met 757 en detailhandel met 495 faillissementen). Daarna volgt de financiële dienstverlening met 1 035 faillissementen.

In vrijwel alle bedrijfstakken is in 2014 het aantal faillissementen gedaald. Zo nam het aantal faillissementen in de bouw af met 45 procent. Het aantal faillissementen in de industrie was 35 procent lager dan in 2013, de daling in de handel bedroeg 25 procent. In de financiële dienstverlening echter steeg het aantal faillissementen met 31 procent.

Meeste faillissementen in Zuid-Holland en Noord-Brabant

In 2014 zijn in Zuid-Holland en Noord-Brabant de meeste bedrijven failliet verklaard (respectievelijk 1 252 en 1 160). Ook in Noord-Holland gingen er meer dan duizend bedrijven failliet. De minste faillissementen werden uitgesproken in Zeeland (105). In 6 provincies is het aantal faillissementen sterker afgenomen dan landelijk. Zeeland is de enige provincie waar het aantal is toegenomen.

Het aantal faillissementen per provincie hangt sterk samen met het aantal bedrijven in een provincie. In Noord- en Zuid-Holland  en Noord- Brabant zijn veel meer bedrijven gevestigd dan in Zeeland.

StatLine-tabellen:

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.