Industrie produceert iets meer dan vorig jaar

© Hollandse Hoogte

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 0,6 procent hoger dan in november 2013. De groei is negatief beïnvloed door de grote krimp in de tabaksindustrie, zo maakt CBS vandaag bekend. De aardolie- en farmaceutische industrie noteerden de grootste productiestijging.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Aardolie- en farmaceutische industrie noteren grootste productiestijging

De aardolie- en farmaceutische industrie produceerden elk 15 procent meer dan in november 2013. Ook de productie van de transportmiddelen- (8 procent), de voedingsmiddelen- (5 procent) en elektrische apparatenindustrie (2 procent) groeide. Daarentegen produceerden de chemische (6 procent) en de metaalproductenindustrie (2 procent) minder dan een jaar geleden. De productie van de machine-industrie lag op hetzelfde niveau als vorig jaar.  De genoemde bedrijfsklassen zijn goed voor bijna 70 procent van de industriële productie.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

Op korte termijn relatief sterke fluctuaties

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van oktober op november 2014 steeg de productie een fractie. 

Tot nog toe fluctueert de voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie in 2014 aanzienlijk. In februari werd het hoogste niveau in meer dan zes jaar bereikt. Daarop volgden zowel dalingen als stijgingen. Het productieniveau was in november bijna 3 procent lager dan in februari.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten verder verbeterd

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in december verder verbeterd. De verbetering is vooral toe te schrijven aan een positiever oordeel over de orderportefeuille. Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau sinds mei 2011. Ook bij onze oosterburen zijn de ondernemers wat positiever geworden. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Meer cijfers over de industrie staan op de themapagina Industrie en energie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht