Vertrouwen producenten neemt opnieuw toe

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in december verder verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,4 naar 3,4. De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds mei 2011. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. De verbetering van het producentenvertrouwen in december is vooral toe te schrijven aan een positiever oordeel over de orderportefeuille.

Sinds oktober 2012 is de trend van het producentenvertrouwen positief. In december 2014 ligt het vertrouwen van de industriële producenten ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Ondernemers positiever over orderportefeuille en verwachte bedrijvigheid

In december sloeg de licht negatieve stemming van de producenten in de industrie over hun orderportefeuille om in een positief oordeel. Ook waren ze opnieuw positiever over de productie in de komende drie maanden. Het oordeel over de voorraden gereed product was iets minder positief dan in november. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein (=positief) beschouwt, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen, is wel nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot (=negatief) vindt.

Meer productie, grotere voorraden dan jaar eerder

Begin deze maand publiceerde het CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in oktober 0,4 procent hoger was dan in oktober 2013. De groei is echter negatief beïnvloed door de grote krimp in de tabaksindustrie.

Ondernemers in de industrie hadden in oktober 2,9 procent meer voorraad gereed product dan in oktober 2013. Hun voorraden eindproduct zijn ruim een half jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De toename is oktober is wel kleiner dan een maand eerder.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.