persoonlijk slachtoffer te zijn geweest van vandalisme

Het aandeel personen van 15 jaar en ouder dat in de Veiligheidsmonitor aangeeft in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek zelf slachtoffer te zijn geweest van moedwillige vernieling of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om krassen op de auto, lekgeprikte fietsbanden, stukgeslagen tuindecoratie of vernielingen aan de buitenkant van de woning.