18,1 miljoen inwoners in 2060

De Nederlandse bevolking zal de komende decennia blijven groeien, tot 18,1 miljoen inwoners in 2060. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose, die het CBS vandaag heeft gepubliceerd. De groei komt doordat er meer migranten naar Nederland komen dan er vertrekken, en door de stijgende levensduur. De komende jaren worden er ook weer meer kinderen geboren, maar dat is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. In de toekomst telt de Nederlandse bevolking meer ouderen en meer allochtonen.

Geboorten stijgen weer, meer immigranten

De afgelopen drie jaar werden er steeds minder kinderen geboren. Vooral jonge paren stelden het krijgen van kinderen uit, waarschijnlijk vanwege de slechte economische omstandigheden. Die trend is in 2014 gekeerd. Er werden 175 duizend kinderen geboren, 3 duizend meer dan in 2013. De komende jaren stijgt het geboortecijfer naar verwachting verder, omdat het aantal vrouwen van rond de dertig jaar oud gaat toenemen. Door deze ontwikkelingen krijgen basisscholen naar verwachting vanaf 2018 weer zestien jaar lang een toenemende instroom in de kleutergroepen. Rond 2030 worden 193 duizend geboorten per jaar verwacht, daarna zal het geboortecijfer volgens de prognose weer dalen.
Ook het aantal immigranten stijgt. In 2014 kwamen naar schatting 180 duizend immigranten naar Nederland, 15 duizend meer dan in 2013. Er kwamen zowel meer asielmigranten, als meer arbeidsmigranten vanuit de EU. Het aantal emigranten daalde met een paar duizend naar 144 duizend. Verwacht wordt dat de immigratie nog iets verder stijgt, maar dat de emigratie ook toe zal nemen. De prognose voorziet voor de komende decennia een gemiddeld vestigingsoverschot van 19 duizend migranten per jaar.

Nederland blijft straks groeien door migratie

De afgelopen dertig jaar is de Nederlandse bevolking met 2,4 miljoen inwoners gegroeid. Drie kwart van die toename betrof allochtonen - inwoners met een in het buitenland geboren ouder. Ook de komende decennia zal internationale migratie naar verwachting een belangrijke bijdrage aan de bevolkingsgroei leveren. In 2060 telt Nederland naar verwachting 0,9 miljoen meer eerstegeneratieallochtonen (die naar Nederland geïmmigreerd zijn) en 1,2 miljoen meer tweedegeneratieallochtonen (die hier zijn geboren). Het aantal inwoners met uitsluitend in Nederland geboren ouders daalt naar verwachting juist met 0,9 miljoen.

Ook langere levensduur zorgt voor bevolkingsgroei

Ook de stijgende levensduur draagt bij aan de bevolkingsgroei. Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie zouden in 2014 geboren jongetjes gemiddeld 79,9 jaar oud worden en meisjes 83,3 jaar. Deze ‘virtuele levensduur’ stijgt echter voortdurend, onder meer door medische vooruitgang, en is in 2060 naar verwachting 7 jaar hoger dan nu. Zonder deze stijging zouden de komende 45 jaar ruim een miljoen inwoners meer overlijden dan in de prognose wordt voorzien. Het inwonertal in 2060 zou dan nauwelijks hoger uitkomen dan nu.
De stijgende levensduur leidt uiteraard vooral tot een sterkere toename van het aantal ouderen. Volgens de prognose groeit het aantal 65-plussers van 3,0 miljoen nu naar 4,8 miljoen in 2040 en 4,7 miljoen in 2060. Het aantal 80-plussers stijgt naar verwachting van 0,7 miljoen nu naar 2 miljoen in 2060.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.