Europese definitie

De hier gebruikte Eurostatcijfers voor de Nederlandse invoer zijn hoger dan de CBS-cijfers op StatLine. Eurostat telt namelijk ook goederen die Nederland binnenkomen, ingeklaard worden bij de douane, en het land weer verlaten zonder ooit een Nederlandse eigenaar te hebben gehad. Daarentegen rekent het CBS deze goederen niet tot de Nederlandse import. Omdat een groot deel van de Nederlandse invoer van smartphones en mobiele telefoons ingaande quasi-doorvoer betreft, wordt hier gekozen voor de Europese definitie, inclusief ingaande quasi-doorvoer. Hiermee wordt het complete beeld geschetst voor wat betreft de import van deze goederen.
Terug naar artikel