Prijsvorming van Nederlandse windcertificaten nog onduidelijk

Over de prijsvorming van certificaten voor hernieuwbare stroom of Nederlandse windstroom is weinig bekend. Een studie van het CBS naar de prijzen die Nederlandse producenten voor hun certificaten ontvangen, toont aan dat het op grond van statistische vereisten niet mogelijk is om gemiddelde prijzen te berekenen.

Haalbaarheidsstudie CBS

Wie hernieuwbare stroom opwekt,krijgteen certificaat over de herkomst van de opgewekte elektriciteit. Dit zijn de zogeheten Garanties van Oorsprong. Deze certificaten vertegenwoordigen een waarde. Eindgebruikers nemen ze namelijk in combinatie met elektriciteit af als product, zoals ‘groene stroom’ of ‘Nederlandse windstroom’. Over de markt van deze certificaten is weinig bekend. Hetzelfde geldt voor de totstandkoming van de prijzen op deze markt. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken het CBS verzocht een haalbaarheidsstudie uit te voeren. De vraag was: kan het CBS goed gemiddelde prijzen van de Nederlandse windcertificaten waarnemen?

Nederlandse wind tien keer meer waard dan buitenlandse waterkracht

Het onderzoek was grotendeels kwalitatief. Het bestond uit gesprekken met producenten, handelaren, leveranciers en afnemers van hernieuwbare stroom en overheidsorganisaties. Zij spelen allemaal een rol in de markt. Het resultaat van het onderzoek is dat in de huidige markt een goede waarneming van gemiddelde prijzen niet mogelijk is. Die conclusie wordt op basis van statistische vereisten getrokken.
Dit betekent overigens niet dat er geen uitspraken over de waarde van deze certificaten kunnen worden gedaan. Over het algemeen hebben ze een duidelijke waarde. Producenten vragen en krijgen een bepaalde prijs, als resultaat van een nog niet helemaal duidelijk proces. Voor de meeste los verhandelde certificaten van Nederlandse wind wordt momenteel een prijs van tussen de een en twee euro betaald. Dit is ongeveer tien keer zo veel als voor bijvoorbeeld buitenlandse waterkracht.

Bron: Haalbaarheidsstudie prijswaarneming GVO’s (pdf)