Premie-inkomsten

De officiële term is ‘verdiende premies eigen rekening’. Daarbij zijn de bruto premie-inkomsten gecorrigeerd voor onder andere herverzekeringspremies en wijzigingen in de technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico’s. Het bedrag maakt onderdeel uit van het totaal aan baten.