Ondernemers zakelijke dienstverlening optimistischer

© ANP

In het derde kwartaal van 2014 hebben de zakelijke dienstverleners weer meer omzet behaald dan dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei was met 4,1 procent groter dan in de eerste helft van 2014. De groei gold echter niet voor alle branches binnen de zakelijke dienstverlening. Zo daalde de omzet van markt- en opinieonderzoekers en accountants. Dit staat in de Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening over het derde kwartaal van 2014, die vandaag gepubliceerd is.

Het vertrouwen van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening laat de voorbije kwartalen een vergelijkbare trend zien als de omzet en is al vier kwartalen op rij positief. De voorgaande twee jaren was het ondernemersvertrouwen negatief en daalde de omzet.

Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen zakelijke dienstverleningOmzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Zakelijke dienstverleners positief over werkgelegenheid in 2015

Ondernemers zijn optimistisch gestemd voor 2015: ruim 30 procent verwacht in 2015 meer omzet te halen dan in 2014. Daarentegen verwacht slechts één op de tien een lagere omzet, zodat per saldo 20 procent omzetgroei voorziet. Ook verwachten per saldo meer exporterende ondernemers dat de omzet uit export zal toenemen in 2015.

De investeringsverwachtingen voor 2015 zijn minder negatief dan die voor 2013 en 2014. Toch heeft het aantal zakelijke dienstverleners dat minder denkt te investeren nog de overhand.

Over de werkgelegenheid in 2015 zijn de ondernemers positiever dan in voorgaande jaren. Het aantal ondernemers dat uitgaat van groei van het personeelsbestand is groter dan het aantal dat krimp verwacht. In de verwachtingen die destijds zijn uitgesproken voor 2013 en 2014 was dit juist andersom.

Verwachtingen zakelijke dienstverleners voor komend jaarVerwachtingen zakelijke dienstverleners voor komend jaar

Zie voor meer informatie de Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening. Dit is een uitgebreide publicatie waarin de ontwikkelingen in de zakelijke en IT-dienstverlening vanuit diverse invalshoeken worden beschouwd met aandacht voor specifieke brancheontwikkelingen.

Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening (pdf)