Nederlanders in Europa, cijfers uit de Europese volkstelling

Begin 2011 woonden bijna een half miljoen Nederlanders in andere Europese landen. Dit blijkt uit de Europese volkstelling die in 32 landen is uitgevoerd, en waarvan alle cijfers vanaf vandaag te raadplegen zijn in een centrale database: de Census Hub.

België telt de meeste Nederlanders in zijn bevolking

Uit de volkstellingen blijkt dat ongeveer 470 duizend in Nederland geboren personen in een van de andere 31 deelnemende landen woonden op 1 januari 2011.Hiervan woonde het grootste deel in de buurlanden België (126 duizend) en Duitsland (112 duizend). Relatief gezien telt België de meeste in Nederland geboren personen: 16 procent van de niet in België maar wel in een van de andere volkstellingslanden geboren personen komt uit Nederland. Daarna volgt Denemarken met 4 procent. Hoewel jaarlijks ongeveer 40 duizend Nederlanders emigreren, hebben ze maar een bescheiden aandeel in de bevolking van andere Europese landen. Dat komt ook doordat veel emigranten vroeg of laat weer terugkeren naar Nederland.

Aandeel in Nederland geboren migranten per land, 2011

Aandeel in Nederland geboren migranten per land, 2011

Relatief veel jonge Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk

De helft van de 470 duizend in Nederland geboren inwoners woonachtig in de andere landen is vrouw. Het aandeel vrouwen varieert echter van respectievelijk 20 en 25 procent in Estland en Letland, tot bijna 65 procent in Griekenland en Italië. In België is 50 en in Duitsland 49 procent vrouw.

Een kwart van de in Nederland geboren mannen in andere volkstellingslanden is jonger dan dertig jaar, een derde tussen de dertig en vijftig, en ongeveer 40 procent is vijftig jaar of ouder. Bij de vrouwen is dat vrijwel hetzelfde, met een iets groter aandeel boven de vijftig en een iets lager aandeel 30- tot 50-jarigen. De leeftijdsverdeling is niet in alle landen gelijk. in België en Duitsland komt het overeen met het gemiddelde. Denemarken en Noorwegen tellen een relatief groot aandeel dertig- tot vijftigjarigen. In het Verenigd Koninkrijk is bijna de helft van de in Nederland geboren inwoners jonger dan dertig. Dit komt doordat daar relatief veel Nederlandse studenten wonen.

Leeftijdsverdeling van in Nederland geboren mannen per land, 2011

Leeftijdsverdeling van in Nederland geboren mannen per land, 2011

Meer inzicht in spreiding van migranten in Europa

Met de volkstellingsdatabase is het mogelijk om een beeld te krijgen van de spreiding van migranten over de verschillende Europese landen. Dit wordt steeds belangrijker omdat de migratie steeds dynamischer is geworden, bijvoorbeeld door toegenomen internationalisering en de groeiende omvang en invloed van de Europese Unie.

Bronnen: