Minder kilometers bedrijfsvoertuigen, meer personenautokilometers

Nederlandse motorvoertuigen hebben in 2013 146,2 miljard kilometer afgelegd, 1,2 miljard kilometer (0,8 procent) minder dan in 2008. Het aantal kilometers met vracht- en bestelauto’s is flink gedaald, met personenauto’s van particulieren, maar ook met brom- en snorfietsen, is meer gereden. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Sterke daling kilometers bedrijfsvoertuigen

Met bedrijfsvoertuigen (bestelauto’s, vrachtauto’s, trekkers voor oplegger, bussen en speciale voertuigen) is in 2013 9 procent minder gereden dan in 2008. Nederlandse vrachtauto’s en trekkers voor oplegger reden 12 procent minder. Het aantal kilometers dat deze vrachtvoertuigen in het buitenland reden, daalde met bijna 20 procent (2008–2013). Dit heeft onder andere te maken met de economische krimp en de toegenomen concurrentie van Oost-Europese wegtransporteurs.

Afgelegde kilometers met Nederlandse bedrijfsvoertuigen, verschilpercentages 2008–2013

Afgelegde kilometers met Nederlandse bedrijfsvoertuigen, 2008–2013

Bestelauto’s zijn in de periode 2008–2013 bijna 8 procent minder gaan rijden. Dit komt voornamelijk omdat het aantal bestelauto’s is afgenomen. Bestelauto’s worden gebruikt door onder andere bedrijven in de bouw en de detailhandel, waar het al langere tijd economisch slecht gaat.

Gereden kilometers met Nederlandse vrachtauto’s en trekkers, 2008–2013

Gereden kilometers met Nederlandse vrachtauto’s en trekkers, 2008–2013

Ook minder kilometers personenauto’s op naam bedrijf

Met personenauto’s die op naam staan van een bedrijf zijn in 2013 bijna 4 procent minder kilometers afgelegd dan in 2008. Bedrijven hebben niet alleen minder auto’s, er wordt ook gemiddeld minder mee gereden.

Gemiddeld jaarkilometrage personenauto’s, 2008–2013

Gemiddeld jaarkilometrage personenauto’s, 2008–2013

Particulieren maken meer autokilometers

Is het aantal kilometers door auto’s van bedrijven tussen 2008 en 2013 gedaald, particulieren zijn in deze periode 2,3 procent meer gaan rijden. Dit komt met name doordat het aantal auto’s van particulieren is toegenomen (6,3 procent, 2008–2013). Per jaar worden met een auto minder kilometers gereden. Het aantal afgelegde kilometers daalde van 12 duizend per jaar in 2008 tot 11,5 duizend in 2013. Vooral 65-plussers hebben veel vaker een auto. Ook hebben steeds meer huishoudens twee of meer auto’s.

Het aantal brom- en snorfietskilometers nam in de periode 2008–2013 met ruim 20 procent toe. De belangrijkste reden is de toename van het aan tal brom- en snorfietsen met respectievelijk 5 procent en 54 procent (2008–2013).

Nieuwsbrief Verkeersprestaties