Industrie produceert in oktober iets meer dan vorig jaar

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Roger Dohmen

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 0,4 procent hoger dan in oktober 2013. De groei is negatief beïnvloed door de grote krimp in de tabaksindustrie, zo maakt CBS vandaag bekend. De transportmiddelenindustrie noteerde de grootste productiestijging.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Transportmiddelenindustrie noteert grootste productiestijging

De transportmiddelenindustrie produceerde ruim 7 procent meer dan in oktober 2013. Ook de branche aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie en de branche basismetaal- en metaalproductenindustrie realiseerden meer productie, namelijk 2,0 en 2,5 procent.

Daarentegen produceerde de voedings- en genotmiddelenindustrie bijna 8 procent minder dan een jaar eerder. Dat komt door de grote productiedaling in de tabaksindustrie. De voedingsindustrie produceerde ruim 2 procent meer. Ook de productie van de elektrotechnische en machine-industrie kromp (0,5 procent). De vijf genoemde branches zijn goed voor ruim driekwart van de industriële productie.

Gemiddelde dagproductie naar sector

Gemiddelde dagproductie naar sector

Op korte termijn sterke fluctuaties

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van september op oktober 2014 steeg de productie nauwelijks. 

Tot nog toe fluctueert de voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie in 2014 sterk. In februari werd het hoogste niveau in meer dan zes jaar bereikt. Daarop volgden zowel forse dalingen als flinke stijgingen. In oktober stabiliseerde de productie nagenoeg. Het niveau was 4 procent lager dan in februari.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten verder verbeterd

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in november verder verbeterd. Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau sinds juni 2011. Ook bij onze oosterburen zijn de ondernemers wat positiever geworden, na zes maanden waarin de stemming telkens verslechterde. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Meer cijfers over de industrie staan op de themapagina Industrie en energie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht