Export groeit ook in oktober flink

© ANP

Het volume van de export van goederen was in oktober 5,3 procent groter dan in oktober 2013. Een maand eerder groeide de export met 6,2 procent. De groei van de export is toe te schrijven aan zowel de uitvoer van Nederlandse product als de wederuitvoer. Nederlandse bedrijven exporteerden vooral meer transportmiddelen, machines en apparaten dan een jaar eerder. Dit meldt CBS vandaag. Het volume van de import was in oktober 4,5 procent groter dan een jaar eerder. In september groeide de import van goederen met 4,4 procent.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Vooral meer export van transportmiddelen, machines en apparaten

Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer, de uitvoer van eerder ingevoerde producten, groeide in oktober. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer transportmiddelen (zoals auto’s, pleziervaartuigen en schepen), machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Afgelopen woensdag publiceerde CBS dat de transportmiddelenindustrie binnen de industrie de grootste productiestijging had in oktober. Van de meeste productgroepen werd meer uitgevoerd. Alleen de export van aardolieproducten was lager dan een jaar eerder.

Omstandigheden voor export in december per saldo gelijk gebleven

De omstandigheden voor de export in december zijn volgens de Exportradar van het CBS per saldo hetzelfde als in november. De laatste productiecijfers van de Duitse industrie waren beter dan de voorgaande. Ook het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone was iets minder negatief. Daarentegen was de jaar-op-jaarontwikkeling van de wisselkoersen een stuk ongunstiger. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De volumemaandcijfers over de internationale handel in goederen sluiten aan bij de nieuwe concepten en definities van de nationale rekeningen. Bij de nieuwe richtlijnen staat het eigendomscriterium centraal. Voor de in-of uitvoer is het niet langer van belang of de goederen de Nederlandse grens fysiek passeren; het gaat erom dat er een eigendomsoverdracht plaatsvindt tussen een Nederlandse ingezetene en een niet-ingezeten eenheid. Voor meer informatie zie het artikel De in- en uitvoercijfers van het CBS.