Vrouwen al op jonge leeftijd minder economisch zelfstandig dan mannen

Mannen zijn vaker economisch zelfstandig dan vrouwen. Dit verschil ontstaat niet pas wanneer vrouwen kinderen krijgen, maar al ruim daarvoor, en wordt grotendeels verklaard doordat jonge mannen (15 tot 27 jaar) met een baan gemiddeld meer uren per week werken dan jonge vrouwen. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.
Gemiddeld werkten de jonge mannen met een baan in 2012 ongeveer 25 uur per week, tegenover 20 uur bij de jonge vrouwen. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, verdwijnt een groot deel van het man-vrouwverschil in economische zelfstandigheid.

Als economisch zelfstandig wordt iemand beschouwd die met werken ten minste het bijstandsniveau van een alleenstaande verdient. In 2012 was 42 procent van de jonge mannen met een baan economisch zelfstandig. Van de jonge werkende vrouwen was dat 36 procent. Sinds 2005 zijn deze percentages afgenomen; er zijn nu minder jonge mensen economisch zelfstandig dan toen. De afname viel samen met het toegenomen aantal jongeren dat werkzaam is in kleinere banen en de groei van het aandeel onderwijsvolgende, werkende jongeren.

Economische zelfstandigheid van werkzame jongeren (15 tot 27 jaar)

Economische zelfstandigheid van werkzame jongeren (15 tot 27 jaar)
Het volledige artikel: Vrouwen al op jonge leeftijd minder economisch zelfstandig dan mannen

Onlangs publiceerde het CBS al een analyse van de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. Dit bericht kunt u hier vinden: Loonkloof vrouwen en mannen: feit of fictie?