Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het algemeen lager dan in andere provincies, vooral vergeleken met Utrecht, Friesland en Zeeland. Dat ligt niet aan de verschillen in bevolkingssamenstelling.
Ook zijn er verschillen in de mate van ervaren geluk en de tevredenheid met het eigen leven. Hoewel de verschillen tussen de meeste provincies gering zijn, is er toch een scheidslijn te zien in het welzijn. Inwoners van Limburg, Groningen, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland geven lagere rapportcijfers voor het geluk en/of de tevredenheid met het eigen leven dan die in Friesland, Drenthe, Gelderland, Utrecht en vooral Zeeland.

Welzijn naar provincies, 2012/2013

Welzijn provincies

Het volledige artikel: Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies