Feestdagen zorgen voor flinke extra omzet detailhandel

Sint en Kerst, maar ook Oud en nieuw geven de detailhandel een extra impuls van naar schatting 1,3 miljard euro. Met name de speelgoedbranche beleeft gouden tijden in de laatste maanden van het jaar. Ook slijters en verkopers van huishoudelijke artikelen zetten in november en december extra veel om. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

170 euro voor de feestdagen per huishouden

Van de bijna 21 miljard euro die de detailhandel in november en december omzet, is naar schatting 1,3 miljard euro toe te schrijven aan de feestdagen. Per huishouden komt dit neer op ongeveer 170 euro aan extra detailhandelsuitgaven. De extra omzet tijdens de feestdagen  wordt vooral behaald door cadeaus voor Sint en Kerst, luxe voedingsmiddelen en dranken voor bij het kerstdiner en hapjes, champagne en vuurwerk voor de jaarwisseling.

Feestdagenomzet, 2005/2013

Feestdagenomzet, 2005/2013

Hoogtijdagen voor speelgoedwinkels

Niet alle detailhandelsbranches profiteren even sterk van de feestdagen. Terwijl de speelgoedwinkels hoogtijdagen beleven, hebben de doe-het-zelfwinkels het juist rustiger. De speelgoedverkopers halen bijna 30 procent van de jaaromzet in de laatste twee maanden van het jaar. Ruim 140 miljoen euro kan worden aangeduid als feestdagenomzet. November is door de Sinterklaasverkopen de beste maand.
Per kind wordt bij speelgoedwinkels de laatste twee maanden ongeveer 110 euro uitgegeven aan speelgoed.

Consumentenelektronica gewild als cadeau

Ook de verkopers van consumentenelektronica profiteren van de cadeaumaanden. Kleine elektrische huishoudelijke apparatuur, smartphones en computerapparatuur vormen gewilde cadeaus. In november en december wordt zo’n 930 miljoen euro bij de gespecialiseerde verkopers van consumentenelektronica  omgezet, waarvan ongeveer 175 miljoen euro in direct verband staat met de feestdagen.

December beste maand voor slijters en supermarkten

Ook de slijterijen behalen een belangrijk deel van de omzet uit de feestdagen. Naar schatting is een derde van de omzet in november en december gerelateerd aan de feestdagen. De jaaromzet bedraagt ongeveer 1,5 miljard euro, waarvan bijna 340 miljoen  euro wordt gerealiseerd in de laatste twee maanden van het jaar. De extra omzet als gevolg van de feestdagen bedraagt bij benadering 110 miljoen euro. Vooral december is belangrijk. Dan wordt ongeveer 15 procent van de jaaromzet gehaald.
De supermarkten behalen eveneens hun hoogste omzet in december als ongeveer 10 procent van de jaaromzet binnenkomt. Op een jaaromzet van ruim 37,5 miljard euro bedraagt de extra feestdagenomzet in de periode november–december ongeveer 420 miljoen euro.

Gemiddeld maandomzet

Gemiddeld maandomzet

Bron:

Schatting extra feestdagenomzet (maatwerk)