Vertrouwen producenten neemt verder toe

© Hollandse Hoogte

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in november verder verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 2,4. De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds juni 2011. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. De verbetering van het producentenvertrouwen in november is vooral toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte productie en de voorraden gereed product.

Sinds oktober 2012 is de trend van het producentenvertrouwen positief. In november 2014 ligt het vertrouwen van de industriële producenten boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Positiever over verwachte bedrijvigheid en voorraden

In november zijn de producenten in de industrie een stuk positiever over de productie in de komende drie maanden en over de voorraden gereed product. Daarentegen sloeg de positieve stemming over de orderporterfeuille om in een licht negatieve oordeel .

Negatiever over de economie

De ondernemers in de industrie zijn in november wat minder positief over de economie in de komende drie maanden. Van februari 2013 tot juli 2014 nam de verwachting over de economie nagenoeg onafgebroken toe. Sindsdien is de stemming wat getemperd. In oktober volgde nog een opleving, maar die is november weer teniet gedaan. Ook de consumenten waren in november aanzienlijk somberder over de economie dan een maand eerder, zoals het CBS vorige week meldde.

Economische verwachting (komende 3 maanden)

Economische verwachting (komende 3 maanden)

Het producentenvertrouwen van de industrie maakt deel uit van het ondernemersvertrouwen waarover het CBS afgelopen woensdag publiceerde en loopt daarop een maand voor. Het ondernemersvertrouwen is een kwartaalindicator, terwijl het producentenvertrouwen op maandbasis beschikbaar is. In nagenoeg alle sectoren van de economie verbeterde het ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal.
Vandaag publiceert het CBS ook over de investeringsverwachtingen van de industrie voor 2014 en 2015.

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.