Slachtoffers van geweld

Ondervonden slachtofferschap criminaliteit

De gegevens over geweld zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor. Dit grootschalig bevolkingsonderzoek onder personen van 15 jaar en ouder wordt jaarlijks in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgevoerd.

In de Veiligheidsmonitor wordt aan alle ondervraagde personen van 15 jaar en ouder gevraagd of ze in de twaalf maanden voorafgaand aan het interview slachtoffer zijn geweest van veel ondervonden vormen van criminaliteit, zoals geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten.

Geweldsdelicten 

Bij geweldsdelicten is sprake van aanvallen of mishandelen door te slaan of te schoppen, of door een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of iets anders tegen iemand te gebruiken, of door daarmee te dreigen.
Op basis van details van het laatste voorval is een nadere specificatie mogelijk in:
 - Mishandeling;
 - Bedreiging;
 - Geweld met seksuele bedoelingen.

Terug naar artikel