Stage

Bij een stage is een leerling voor maximaal zes maanden werkzaam binnen een leerbedrijf. Stages komen voor in de beroepsopleidende leerweg (bol) van het mbo en in de voltijdopleidingen van het hbo.