Grootste stijging aantal uitzenduren sinds 2010

© ANP

In het derde kwartaal van 2014 is het totale aantal uitzenduren met 2,5 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is de grootste stijging in vier jaar tijd. Vooral het aantal uitzenduren in langlopende contracten is opnieuw fors gestegen. Het aantal uitzenduren in kortlopende contracten nam voor het eerst sinds eind 2013 toe. Net als het totaal aantal uitzenduren is ook de omzet van de uitzendbranche voor het zesde kwartaal op rij gestegen.

Uitzenduren

Uitzenduren

Nu ook meer vraag naar kortlopende uitzendcontracten

De stijging van het aantal uitzenduren in langlopende contracten zoals detachering of payrolling bedroeg in het derde kwartaal 3,5 procent. Deze vorm van uitzendwerk neemt al geruime tijd toe. Dit is in lijn met de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Werkgevers willen flexibeler zijn in het aannemen en afstoten van personeel en geven werknemers steeds vaker een langlopend uitzendcontract in plaats van een vaste aanstelling. Het aantal uren in kortlopende contracten steeg ook, namelijk met 1,4 procent. Dit was voor het eerst dit jaar. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op de rest van de arbeidsmarkt.

Ook omzet stijgt al zes kwartalen

Sinds het tweede kwartaal van 2013 stijgt niet alleen het aantal uitzenduren, maar ook de omzet van uitzendbedrijven. Daarvoor kromp de omzet zeven kwartalen op rij. De omzetstijging in het derde kwartaal van 2014 was de grootste in ruim twee jaar. Bijna 40 procent van de bedrijven heeft in het derde kwartaal een omzetstijging op jaarbasis behaald van meer dan 20 procent. Dat aandeel is aanzienlijk groter dan een jaar geleden. In het derde kwartaal van 2013 was het aandeel bedrijven met een snelle omzetstijging ongeveer 30 procent.

Omzet uitzendbranche en aantal uitzenduren

Omzet uitzendbranche en aantal uitzenduren

Herstel arbeidsmarkt fragiel

Een stijging van het aantal uitzenduren duidt meestal op herstel op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal zijn ook andere kleine verbeteringen op de arbeidsmarkt zichtbaar. Er was opnieuw een bescheiden groei van het aantal banen en vacatures. Voor het tweede kwartaal op rij daalde de werkloosheid. De werkloosheid is echter nog steeds relatief hoog en de langdurige werkloosheid blijft nog wel toenemen. In oktober bleef de werkloosheid ongeveer gelijk. Ten slotte groeide de Nederlandse economie ook in het derde kwartaal slechts heel bescheiden. Het herstel van de economie en de arbeidsmarkt blijft broos.

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.