Aantal mensen met bijstand gelijk gebleven

  • Daling onder jongeren, stijging onder 27-plussers
  • Overgrote deel van de bijstandsverlaters jonger dan 45 jaar
  • Bijna de helft langdurig in de bijstand

Het aantal mensen in de bijstand is in het derde kwartaal van 2014 niet verder toegenomen; eind september waren er 430 duizend personen met een bijstandsuitkering. Dit maakt het CBS vandaag bekend.  Het aantal jongeren met bijstand nam iets af, bij 27-plussers was er een lichte stijging. Bijna de helft van de bijstandsontvangers krijgt de uitkering al minstens drie jaar.

Tijdens zomermaanden minder jongeren in de bijstand

Tussen eind juni en eind september is het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering met bijna 3,5 duizend gedaald tot 38 duizend. Deze daling is waarschijnlijk een seizoeneffect: in de zomermaanden zitten er doorgaans minder jongeren in de bijstand, deels in verband met vakantiewerk. Onder de 27-plussers nam het aantal bijstandsgerechtigden juist toe met ongeveer 3,5 duizend. Voor deze leeftijdsgroep is geen seizoeneffect waarneembaar.

Nog geen tekenen van een omslag

Het voorzichtige herstel van de arbeidsmarkt, dat onder meer is op te maken uit het stijgende aantal vacatures en de daling in de WW, werkt nog niet door in de bijstand. In de eerste drie kwartalen van dit jaar is het aantal 27-plussers met bijstand bijna net zo sterk toegenomen als in dezelfde periode van 2013. De bijstand volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met vertraging mede doordat de meeste bijstandsontvangers moeilijker aan een baan komen dan andere werkzoekenden.

Driekwart van de ouderen in de bijstand zit daar langdurig in

Bijna de helft van de mensen in de bijstand zit daar langdurig in, dat wil zeggen al drie jaar of langer. Van de 55-plussers in de bijstand gaat het om zeven van de tien; onder de bijstandsjongeren komt langdurige bijstand nauwelijks voor.

Uitstromers uit de bijstand jonger dan achterblijvers

Degenen die de bijstand verlaten, zijn gemiddeld jonger in vergelijking met de groep die al minstens een jaar in de bijstand zit. Van de uitstromers is driekwart jonger dan 45 jaar; van de mensen die minstens een jaar een bijstandsuitkering ontvangen, is minder dan de helft jonger dan 45 jaar. Dit suggereert dat met het vorderen van de leeftijd, de kansen op de arbeidsmarkt afnemen. Het grootste deel van de uitstromers uit de bijstand, 57 procent, heeft  minder dan een jaar bijstand ontvangen. Slechts een deel van de bijstandsverlaters stroomt door naar betaalde arbeid: tussen de 40 en 50 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads