industriële omzet daalt in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2014 daalde de omzet van de industrie met 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig  jaar. Dit is de eerste omzetdaling na vier kwartalen van groei. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door slechte prestaties in de voeding-  en genotmiddelenindustrie en de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie.
De binnenlandse omzet van de industrie daalde met 4,1 procent veel harder dan de buitenlandse omzet (–0,6 procent). De export doet het al twee jaar beduidend beter dan de binnenlandse markt.

Omzet industrie

Omzet industrie

Aardolie- en voeding- en genotmiddelenindustrie veroorzakers daling

De voedings- en genotmiddelen-  en aardolie-industrie, de twee grootste branches, zijn met name verantwoordelijk voor de omzetdaling in het derde kwartaal. De omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie daalde met 1,2 procent vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar, de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie kromp met 3,8 procent. Deze laatste krimp is in lijn met de sterk dalende olieprijzen. In volume groeide de aardoliebranche wel licht met 0,3 procent. De hout- en bouwmaterialenindustrie heeft nog steeds te kampen met de stagnatie in de bouw. De omzet daalde in het derde kwartaal met 6,4 procent.
Lichtpuntjes zijn de transportmiddelen- en textielindustrie. In deze branches stijgt de omzet al sinds het tweede kwartaal van 2013.

Omzetontwikkeling industrie per branche

Omzetontwikkeling industrie per branche

Ondernemersvertrouwen neemt toe

Ondanks de dalende omzetten in het derde kwartaal  is het vertrouwen van de ondernemers in de industrie in oktober fors verbeterd. De indicator van het ondernemersvertrouwen ging van -0,2 in september naar 2,0 in oktober. De verbetering is voornamelijk toe te schrijven aan een veel positiever oordeel over de verwachte productie en orderportefeuille. Ook nam het aantal faillissementen van industriebedrijven in het derde kwartaal af.

Ondernemersvertrouwen industrie

Ondernemersvertrouwen industrie

Bronnen: