Pluimveeprovincie

De cijfers van het aantal kippen in 1910 komen uit: Uitkomsten der telling in zake het grondgebruik en den veestapel gehouden 20 Mei-20 Juni 1910. Directie van de Landbouw. ('s-Gravenhage 1912)  Cijfers van vóór 1910 uit: Veetelling 1910. Directie van de Landbouw. ('s-Gravenhage 1910)