Verschillen in leeftijd en geslacht

Zorggebruik hangt samen met leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen. Omdat deze vier kenmerken verschillen tussen lager en hoger opgeleiden, kunnen ze het verband tussen opleidingsniveau en zorggebruik voor een deel verklaren. Daarom wordt het verband tussen opleidingsniveau en zorggebruik onderzocht, waarbij de effecten van leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen worden uitgeschakeld.