Export groeit flink in september

© ANP

Het volume van de export van goederen was in september 6,4 procent groter dan in september 2013. Een maand eerder groeide de export met ruim 1 procent. De groei van de export in oktober is toe te schrijven aan zowel de uitvoer van Nederlandse product als de wederuitvoer. Nederlandse bedrijven exporteerden vooral meer transportmiddelen, machines en apparaten dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS vandaag. Het volume van de import was in september 5,4 procent groter dan een jaar eerder. In augustus groeide de import van goederen met ruim 4 procent.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Vooral meer export van machines, apparaten en transportmiddelen

In september hebben Nederlandse bedrijven vooral meer machines, apparaten en transportmiddelen uitgevoerd dan een jaar eerder. Ook de export van chemische producten groeide flink. Alleen de export van aardolieproducten was lager dan een jaar eerder. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer, de uitvoer van eerder ingevoerde producten, groeide.

Vandaag publiceert het CBS ook over de economische groei, met exportcijfers, in het derde kwartaal 2014.

Omstandigheden voor export in november verbeterd

Volgens de Exportradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de export in november gunstiger dan in oktober. Dat komt vooral doordat de laatste productiecijfers van de Duitse industrie beter waren dan de voorgaande. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De volumemaandcijfers over de internationale handel in goederen sluiten met ingang van verslagmaand juli 2014 aan bij de nieuwe concepten en definities van de nationale rekeningen (zie paragraaf handelssaldo). Bij de nieuwe richtlijnen staat het eigendomscriterium centraal. Voor de in-of uitvoer is het niet langer van belang of de goederen de Nederlandse grens fysiek passeren; het gaat erom dat er een eigendomsoverdracht plaatsvindt tussen een Nederlandse ingezetene en een niet-ingezeten eenheid. Voor meer informatie zie het artikel 'De in- en uitvoercijfers van het CBS'.