Verdachte van misdrijf is vaak recidivist

In 2013 werden 225 duizend personen verdacht van een misdrijf; 1,3 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder. Van deze personen werden 6 op de 10 ooit eerder door de politie verdacht van een misdrijf. Bijna de helft van de verdachten is van allochtone herkomst, terwijl zij 21 procent van de bevolking vormen. Ook is de geregistreerde misdaad gedaald in de periode 2007-2013. Dit meldt het CBS vandaag.

Verdachte vaak al bekend bij politie

Van de verdachten die de politie in 2013 registreerde, was 62 procent al eens eerder met de politie in aanraking gekomen. Het aantal misdrijven dat de groep recidivisten pleegt zou hoger kunnen liggen aangezien doorgaans bij 25 procent van de misdrijven een verdachte wordt geregistreerd; mogelijk wordt het aantal misdrijven van recidivisten onderschat. Bijna 90 procent van de verdachten in 2013 was meerderjarig, en acht op de tien verdachten was een man. Bijna de helft van de verdachten was van allochtone herkomst. Vergeleken met de totale Nederlandse bevolking zijn verdachten relatief vaker man, van allochtone herkomst en wonend in één van de vier grote steden (G4). 

Kenmerken van verdachten vergeleken met totale bevolking, 2013

Kenmerken van verdachten vergeleken met totale bevolking, 2013

Geregistreerde misdaad daalt

De politie registreerde 1,09 miljoen misdrijven in 2013, een daling van bijna 17 procent sinds 2007. De daling is het grootst bij vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit is in lijn met gegevens uit de Veiligheidsmonitor die het CBS eerder dit jaar publiceerde waarin een daling van het aantal slachtoffers is te zien. Het aantal registraties van verdachten daalde in dezelfde periode met 36 procent naar 318 duizend. Deze dalende trend van geregistreerde criminaliteit komt overeen met andere Noord- en West-Europese landen.

Aantal geregistreerde verdachten naar type misdrijf

Aantal geregistreerde verdachten naar type misdrijf

Verdachte vaker meerderjarig en vaker van allochtone herkomst dan in 2007

Het aantal geregistreerde misdrijven en verdachten neemt af, maar sommige groepen waren in 2013 in verhouding vaker of juist minder vaak verdacht dan in 2007. Zo is het percentage recidivisten van 69 procent gedaald naar 62 procent. Het aandeel meerderjarige verdachten is met 5 procentpunt gestegen naar 89 procent. Ook het percentage personen van allochtone herkomst onder verdachten is toegenomen van 40 procent in 2007 naar 48 procent in 2013. Het aandeel mannen bleef in dezelfde periode nagenoeg gelijk.

Kenmerken van verdachten

Kenmerken van verdachten

Drugs- en vuurwapenmisdrijven het vaakst opgehelderd

Bij lang niet alle misdrijven vindt de politie een verdachte. Drugs- en (vuur)wapenmisdrijven worden relatief vaak opgehelderd. Dit komt doordat deze misdrijven voornamelijk door opsporingsactiviteiten van de politie worden geconstateerd en er gelijk een verdachte wordt gevonden. Het ophelderingspercentage van dit soort misdrijven is ruim 80 procent. Van de geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven wordt bijna twee derde opgehelderd. Bij dit soort delicten is de dader vaak een bekende van het slachtoffer, wat het opsporen vergemakkelijkt.

Aantal misdrijven en verdachten naar type misdrijf, 2013Aantal misdrijven en verdachten naar type misdrijf

Vermogensdelicten en vernielingen zijn de meest voorkomende misdrijven, maar niet in alle gevallen wordt er een verdachte gevonden. Bij bijna een vijfde van de vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag wordt een verdachte geregistreerd; een achtste van de vermogensmisdrijven wordt opgehelderd.

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2013