Langdurige zorg zonder en met verblijf

Langdurige zorg zonder verblijf staat voor zorg bij cliënten thuis. Waar het gaat om uitgaven hieraan spreekt het veld van ‘extramurale zorg’. Bij zorg met verblijf gaat het om zorg tijdens een verblijf in een instelling, en wordt dit bij de uitgaven aangeduid als intramurale zorg.