Langdurige zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden

Langdurige zorg waarbij een deel van de kosten door de cliënt zelf betaald moet worden. Voor zorg zonder verblijf moet een eigen bijdrage betaald worden voor de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging. Voor de functie begeleiding wordt pas sinds medio 2010 een eigen bijdrage geïnd, voor een goede vergelijkbaarheid is deze functie niet meegenomen. Voor zorg met verblijf wordt een eigen bijdrage betaald vanaf de dag dat het verblijf voor rekening van de AWBZ komt.