Industrie produceert in september minder dan vorig jaar

© Hollandse Hoogte

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 1,2 procent lager dan in september 2013. Dat is vooral te wijten aan de voedings- en genotmiddelenindustrie, zo maakt het CBS vandaag bekend.

Vooral productiedaling voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie  produceerde in september 7,2 procent minder dan een jaar eerder. Dat komt vooral door het sluiten van een fabriek in de tabaksindustrie. Ook de productie van de elektrotechnische en machine-industrie kromp, namelijk met 1,0 procent.

Daarentegen produceerde de sector aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie en de sector basismetaal- en metaalproductenindustrie respectievelijk 1,5 en 0,7 procent meer dan in september 2013. De vier genoemde branches zijn samen goed voor bijna driekwart van de industriële productie.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Op korte termijn sterke fluctuaties

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van augustus op september 2014 daalde de productie met 1,1 procent. 

Tot nog toe fluctueert de voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie in 2014 sterk. In februari werd het hoogste niveau in meer dan zes jaar bereikt. Daarop volgden zowel forse dalingen als flinke stijgingen. In augustus en september daalde de productie waardoor het niveau in september bijna 5 procent lager is dan in februari.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Stemming Nederlandse fabrikanten wel verbeterd

De stemming onder de ondernemers in de industrie was in oktober wel fors beter dan in september. Bij onze oosterburen echter zijn de ondernemers alsmaar somberder. Het vertrouwen van de Duitse producenten is al zes maanden achter elkaar verslechterd. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Meer cijfers over de industrie staan op de themapagina Industrie en energie

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht