Homoseksuelen  minder positief over eigen woonbuurt dan hetero's

Lesbiennes en vooral homo’s oordelen ongunstiger over de sociale samenhang in hun woonbuurt dan heteroseksuele mannen en vrouwen. Ook ervaren ze meer overlast van rondhangende jongeren en van buurtbewoners, en voelen ze zich onveiliger in hun woonomgeving. Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Vooral homoseksuele mannen ervaren minder sociale cohesie

Lesbiennes en vooral homo’s zijn minder te spreken overde sociale cohesie in hun buurtdan heteroseksuelen. Het maakt daarbij niet uit of ze in een (middel)grote stad of in een dorp wonen. Homoseksuelen zijn minder tevreden met de samenstelling van de bevolking inhun buurt; ze ervaren minder vaak een goede balans van bewoners van verschillende leeftijden en achtergronden. Homoseksuelen hebben naar eigen zeggen minder contact met buurtbewoners, voelen zich iets minder thuis in de buurt, en ervaren er minder saamhorigheid en prettige omgang. Ook geven homo’s naar verhoudingmeer aan dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen. Een derde van hen vindt dit, tegen minder dan een kwart bij de heteromannen en -vrouwen.

Oordeel over sociale cohesie woonbuurt, 2013

Oordeel over sociale cohesie woonbuurt, 2013

Lesbiennes hebben meeste overlast van  rondhangende jongeren en van buurtbewoners

Homoseksuelen, en vooral lesbiennes ervaren duidelijk vaker buurtoverlast dan heteroseksuelen. In 2013 gaf bijna één op de tien lesbiennes aan veel overlast te hebben van rondhangende jongerenen van buurtbewoners. Dit is vrijwel het dubbele van het aandeel hetero vrouwen dat hiervan last heeft. Ook homoseksuele mannen ervaren meer overlast van jongeren en buurtbewoners dan hetero mannen.

Overlast in buurt, 2013

Overlast in buurt, 2013

Homo’s voelen zich onveiliger in hun woonbuurt dan heteroseksuele mannen

Het minder positieve oordeel van homoseksuelen over de leefbaarheid van de woonbuurt gaat gepaard met een negatievere beleving van de veiligheid. Zo gaf 22 procent van de homo’s in 2013 aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, tegen 14 procent van de heteromannen. Van de lesbiennes voelt weliswaar een kwart zich wel eens onveilig in de buurt, maar zij verschillen daarin niet wezenlijk van heterovrouwen.

Onveiligheidsgevoelens eigen woonbuurt, 2013

Onveiligheidsgevoelens eigen woonbuurt, 2013

Bekend is dat de onveiligheidsgevoelens onder vrouwen groter zijn dan onder mannen.  Verder blijkt uit de eerder dit jaar door het CBS uitgebrachte Veiligheidsmonitor dat homoseksuelen zich ook vaker respectloos behandeld voelen en dat dit gepaard gaat met meer onveiligheidsgevoelens. Daarnaast worden ze ook vaker slachtoffer  van criminaliteit, waaronder geweld.

Bron: StatLine,