Export groeit licht door meer wederuitvoer

Het volume van de export van goederen was in augustus 1,2 procent groter dan in augustus 2013. Een maand eerder groeide de export ruim 4 procent. De groei van de export is toe te schrijven aan de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlands product kromp. Het volume van de import was in augustus 3,9 procent groter dan een jaar eerder. In juli groeide ook de import van goederen wat harder, bijna 8 procent.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer export van elektrotechnische machines, optische apparaten en transportmiddelen

De totale Nederlandse export groeide door de hogere wederuitvoer, de uitvoer van eerder ingevoerde producten. De uitvoer van Nederlands product kromp. Vooral de export van elektrotechnische machines, optische apparaten en transportmiddelen was hoger dan een jaar eerder, door zowel meer wederuitvoer als meer uitvoer van Nederlands product. Daartegenover stond onder meer een grote krimp van de uitvoer van aardolieproducten.

Vandaag publiceert het CBS ook dat de productie van de industrie in augustus met 1,4 procent groeide. Dat was vooral te danken aan de elektrotechnische- en machine-industrie.

Omstandigheden voor export in oktober aanzienlijk verslechterd

Volgens de Exportradar van het CBS zijn de omstandigheden voor de export in oktober een stuk ongunstiger dan in september. Dat komt vooral doordat de laatste productiecijfers van de Duitse industrie veel slechter waren dan de voorgaande. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 10 oktober 2014. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.
De volume maandcijfers van de internationale handel in goederen sluiten met ingang van verslagmaand juli aan bij de nieuwe concepten en definities van de nationale rekeningen (zie paragraaf handelssaldo). Bij de nieuwe richtlijnen staat het eigendomscriterium centraal. Voor de in-of uitvoer is het niet langer van belang of de goederen de Nederlandse grens fysiek passeren; het gaat erom dat er een eigendomsoverdracht plaatsvindt tussen een Nederlandse ingezetene en een niet-ingezeten eenheid.